Valpro

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā SIA “Valpro”

Īsumā par uzņēmumu

SIA „VALPRO” ir viens no lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs ar specializāciju metāla kannu, ugunsdzēsības aparātu korpusu un aparātu ražošanā, gāzes balonu inspicēšanā un atbilstības pārvērtēšanā. Jau vairāk kā 50 gadus uzņēmums piedāvā augstākās kvalitātes metāla produktus un metāla apstrādes pakalpojumus klientiem visā pasaulē. „VALPRO” ir viens no Latvijas vadošajiem eksporta uzņēmumiem, kas 93% saražoto produktu piedāvā vairāk kā 25 valstīs. „VALPRO” produkti ir iemantojuši atpazīstamību un lietotāju atzinību civilajā un militārajā sektorā ne vien Eiropā, bet arī Austrālijā, Ziemeļamerikā, Āzijā un Āfrikā.

Nozare: Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana (NACE 2 klasifikators:25.91) un Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana (NACE 2 klasifikators:28.29)

Darbības forma – lielais komersants

Vidējais sarbinieku skaits – 292

Apgrozījums 2015.FG (01.10.2014-30.09.2015)- 12.6 milj.EUR 

Pamatojums pasākumu īstenošanai

Projektu mērķis ir sasniegt oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, uzlabojot ražošanas ēku un ražošanas iekārtu energoefektivitāti un veicot kompleksus siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu, apgaismojuma, un ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Virzošie spēki

 • ekonomiskie ieguvumi – elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksu samazināšana ilgtermiņā
 • uzņēmuma kultūras un vides uzlabošana
 • iespēja realizēt projektus, gūstot valsts finansiālu atbalstu

Mērķi

 • samazināt siltumenerģijas un elektroenerģijas zudumus un nelietderīgu šo resursu izmantošanu, tādējādi sekmējot uzņēmuma ražoto produktu konkurētspēju
 • uzlabot darbiniekiem darba vidi uzņēmumā
 • samazināt ražošanas procesu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi 
 • uzlabot uzņēmumam nepieciešamo energo un siltumresursu nodrošinājuma drošību un kontroli
 • saglabāt un palielināt īpašuma vērtību

Šķēršļi

 • atsevišķos projektos - projekta realizācijas termiņu neatbilstība sezonā izpildāmo darbu iespējām
 • ierobežotas iespējas tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcijas pakalpojumu piedāvājumos (ir plašs iekārtu pārdošanas piedāvājums, un ierobešots speciālistu skaits, kuri būtu profesionāļi šo iekārtu tehnoloģisko procesu vadībā un integrēšanā uzņēmuma ražošanas procesos)

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums

Kopējās investīcijas,

t.sk. KPFI līdzfinansējums,
(45% no attiecināmajām izmaksām)

Ietaupījums gadā

enerģija,
MWh

CO2 emisijas,
t CO2

2011. gads
KPFI-I_ 6/42

'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO'' ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā''

198 826

69 126

323

62.04

2013. gads
KPFI-II_ 15.1/20

'Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO''

141 259

31 845

158

62.54

2014. gads
KPFI-III-15.2/50

'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkās Nr.008, 012 un 014''

476 917

168 726

204

164.35

2014. gads
KPFI-IV-15.3/96

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008”

420 365

151 850

356

99.00

2015. gads
KPFI-V-15.4/52

'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO'' ražošanas ēkās Nr.001, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013 un 014''

302 888

85 910

558

111.10

KOPĀ KPFI projektos

1 540 254

507 458

1 599

499.03

KPFI - I - 6/42 - ''Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO'' ražošanas cehā nr.2 un ražošanas darbnīcā''

2010. gadā veikts energoaudits un 2011. gadā pabeigta projekta realizācija, veiktie pasākumi:

Nr. Pasākums Atmaksāšanās laiks, gados
1

Siltuma atgūšana no saspiestā gaisa kompresoriem un izmantošana telpu apkurei

10.0
2

Metināšanas vietu aprīkošana ar filtrācijas iekārtām un siltā gaisa atgriešana un pieplūdes gaisa sistēmas automātiskās vadības sistēmas uzstādīšana

13.5
3

Ārsienu siltināšana, 100mm biezumā. Cokola siltināšana un cokola apmales izmantošana

13.7
4

Durvju un vārtu nomaiņa

8.0
5

Logu nomaiņa uz PVC logiem

7.9
6

Apgaismojuma nomaiņa

13.1
Kopējais pasākumu atmaksas termiņš 12.1
Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu 7.5


Prognozētais kopējais enerģijas patēriņa ietaupījums - 40%.

 

Pēc 1. pasākumu veikšanas

 

Pirms un pēc 3.-5. pasākumu veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors – Ēriks Inša
 • Autoruzraudzība – Irēna Alksne, Ivo Inša
 • Būvuzraudzība – Alvis Bērziņš
 • Vienkāršotās renovācijas būvdarbi - SIA “Metāla Alianse”
 • Ražošanas tehnoloģisko iekārtu un sistēmu rekonstrukcija -  SIA “Vidzemes energoceltnieks”, SIA “AB Būve”
 • Apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija – SIA “Vidzemes energoceltnieks”

KPFI-II- 15.1/20 ''Ieguldījumi vides aizsardzībā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA VALPRO''

2012. gadā veikts energoaudits un 2013. gadā pabeigta projekta realizācija, veiktie pasākumi:

Nr. Pasākums Atmaksāšanās laiks, gados
1

Iekšējo elektrotīklu rekonstrukcija

6.7
2

Ugunsdzēsības aparātu korpusu čaulu valcēšanas-garenšuves metināšanas iekārtas maiņa pret energoefektīvāku

14.2
Kopējais pasākumu atmaksas termiņš 8.9
Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu 6.7

 

Pēc 1. pasākuma veikšanas

 

Pirms un pēc 2. pasākuma veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

 • Ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa -  SIA “Forma Machinery”
 • Elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija – SIA “Vidzemes energoceltnieks”

KPFI-III-15.2/50 ''Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkās Nr. 008,012 un 014"

2013. gadā veikts energoaudits un 2014. gadā pabeigta projekta realizācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Ārdurvju, vārtu un logu nomaiņa

17.0

2

Kannu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukcija

4.5

3

Degvielas kannu pārbaudes vannu rekonstrukcija

9.1

4

Transformatoru nomaiņa

4.4

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

9.9 

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

 6.2

 

Pēc 1. pasākuma veikšanas

Pēc 2. pasākuma veikšanas

Pēc 3. pasākuma veikšanas

Pēc 4. pasākuma veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors –  Kārlis Bergmanis
 • Autoruzraudzība – Aina Jaunzeme
 • Būvuzraudzība – Valdis Valainis
 • Vienkāršotās renovācijas būvdarbi - SIA “Metāla Alianse”, SIA ‘’TBM-Maiga’’
 • Elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija – SIA “Vidzemes energoceltnieks”
 • Siltummezgla un siltumtīklu pievada rekonstrukcija – SIA ‘’SANART’’
 • Ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa -  SIA ‘’Skārda Serviss’’, SIA “Forma Machinery”

KPFI-IV-15.3/96 ''Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA VALPRO ražošanas ēkā Nr.008''

2014. gadā veikts energoaudits un 2015. gadā pabeigta projekta realizācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1.

Apgaismojuma rekonstrukcija

10.7

2.

Vienkāršotās renovācijas būvdarbi – ēkas siltināšana

33.4

3.

Detaļu attaukošanas līnijas rekonstrukcija

3.5

4.

Detaļu krāsošanas līnijas žāvēšanas krāsns rekonstrukcija

4.3

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

 15.9

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

 8.9

 

 

Pirms un pēc 2. pasākuma veikšanas

Pēc 3. un 4. pasākuma veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors –  Andris Vulāns
 • Autoruzraudzība – Jānis Bērziņš
 • Būvuzraudzība – Valdis Valainis
 • Vienkāršotās renovācijas būvdarbi - SIA “Metāla Alianse”
 • Apgaismojuma rekonstrukcija – SIA “Vidzemes energoceltnieks”
 • Ražošanas tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcijas -  SIA ‘’Skārda Serviss’’

KPFI-V- 15.4/52 "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „VALPRO” ražošanas ēkās Nr.001; 003; 005; 006; 007; 008; 012; 013 un 014"

2014.gadā veikts energoaudits un 2015.gadā pabeigta projekta realizācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1.

Siltumapgādes rekonstrukcija

12.5

2.

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija

21.4

3.

Žāvēšanas kameras rekonstrukcija

13.8

4.

Eļļas katla dūmgāzu rekuperācijas sistēmas izveide

5.1

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

11.2 

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

6.8 

 

 

Pirms un pēc 1. pasākuma veikšanas

Pēc 2. pasākuma veikšanas

 

Pirms un pēc 3. pasākuma veikšanas

Pēc 4.pasākuma veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors –  Kārlis Bergmanis
 • Būvuzraudzība – Valdis Valainis
 • Siltumapgādes rekonstrukcija- SIA “SANART”
 • Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija – SIA “Metāla Alianse”
 • Ražošanas tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcijas -  SIA ‘’I.K.R.’’, SIA ‘’Skārda Serviss’’, 

Plašāka informācija

SIA “Valpro”
Adrese: L.Laicena iela 2, Valmiera, LV- 4201
Tālrunis: +371 642 07 240
Fakss: +371 642 07 250
E-pasts: valpro@valpro.lv

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri