Talsu tipogrāfija

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā SIA “Talsu tipogrāfija”

Īsumā par uzņēmumu

SIA „Talsu tipogrāfija” dibināta 1996. gadā un atbilst vidējā komersanta statusam. Uzņēmuma pamatdarbība ir iekšdurvju ražošana (NACE 2 klasifikators: 18.12 Cita veida izdevumu iespiešana).

Apgrozījums 2014. gadā: 1 397 464 EUR

Projekta mērķis - paaugstināt uzņēmuma energoefektivitāti, veicot norobežojošo konstrukciju siltumtehnisko parametru uzlabošanu un ražošanas telpu gaisa kondicionēšanas sistēmu rekonstrukciju.

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums

Kopējās investīcijas,

t.sk. KPFI līdzfinansējums,
(55% no attiecināmajām izmaksām)

Ietaupījums gadā

enerģija,
MWh

CO2 emisijas,
t CO2

2012. gads
KPFI-15.1/3

Kompleksi risinājumi siltumnnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA " Talsu tipogrāfija" ražošanas ēkā

210 473

72 349

360.76

119.36

Veiktie pasākumi

2012. gadā veikts energoaudits un 2013. gadā pabeigta ēkas renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Fasādes siltināšana, vējtvera izbūve pie galvenās ieejas

12.9

2

Logu un durvju nomaiņa

25.2

4

Jumta siltināšana

5.7

5

Sildķermeņu nomaiņa

21.4

6

Ražošanas telpu gaisa dzesēšanas renovācija, izveidojot jaunu ventilācijas un dzesēšanas sistēmu ar rekuperāciju

5.2

7

Ražošanas telpu gaisa mitrināšanas sistēmas rekonstrukcija

63.9

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

14.8

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

9.7

 

Prognozētais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums - 72%.

Iesaistītie dalībnieki

  • Energoauditors – Aldis Greķis
  • Autoruzraudzība – SIA “Projektu birojs “Dace””
  • Būvuzraudzība – Imants Kupšis
  • Būvdarbi – SIA “Celsme”

Plašāka informācija

SIA "Talsu tipogrāfija"
Skolas iela 3, Rīga,
LV- 1010
Tel.:+371 63237655
Fakss: +371 63291601
E-pasts: taltip@dizainstt.lv

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri