Rīgas piena kombināts

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā AS “Rīgas piena kombināts”

Īsumā par uzņēmumu

AS “Rīgas piena kombināts” dibināta 1927. gadā, 2012. gadā apvienojoties ar AS “Valmieras piens” radīja jaunu zīmolu “Food Union”. “Food Union” ir starptautisks uzņēmums, kas apvieno lielākos piena pārstrādes uzņēmumus Baltijas valstīts. No 400 Latvijas privāto zemnieku saimniecību piena, kopumā tiek ražoti 12 dažāda veida piena produkti.

Nozare – piena produktu ražošana (NACE 2 klasifikators: 10.5)

Darbības forma – lielais komersants

Darbinieku skaits 2014. gadā: 737 cilvēki

Apgrozījums 2014. gadā: 122 322 603 EUR  

Pamatojums pasākumu īstenošanai

Projektu mērķis ir sasniegt elektroenerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, uzlabojot ražošanas procesu energoefektivitāti.

Virzošie spēki

  • Ieguvumi no izmaksu efektīva inovatīva risinājuma izmantošanas;
  • Pasākums sekmē uzņēmuma ilgtspējas enerģētikas plāna izpildi;
  • Uzņēmuma attīstības veicināšana
  • Ekonomiskie ieguvumu īstenojot projektu – elektroenerģijas izmaksu samazināšana;
  • CO2 nodoklis un CO2 kvotu cena;
  • Uzņēmuma vadība un tās nostāja.

Mērķi

Ekonomiskie ieguvumu īstenojot projektu – elektroenerģijas izmaksu samazināšana;

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums

Kopējās investīcijas,

t.sk. KPFI līdzfinansējums,
(45% no attiecināmajām izmaksām)

Ietaupījums gadā

enerģija,
MWh

CO2 emisijas,
t CO2

2010. gads
KPFI-6/16

Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai iekārtās ražošanas ēkās

712 890

320 801

2 223

833.80

2013. gads
KPFI-15.2/59

Kompleksie risinājumi gāzu emisijas samazināšanai iekārtās kompresoru ēkā

169 110

76 099

160

63.52

KOPĀ KPFI projektos

882 000

396 900

2 383

947.32

 

KPFI 6/16 - veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2010. gadā veikts energoaudits un 2011. gadā pabeigta renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Iekārtas aktīvās elektroenerģijas pasākumu samazinājums ēkā Nr.1 uzstādot: 1) kompensācijas ierīces, 2) reaktīvās komponentes, 3) harmonisko traucējumu filtrācijas ierīces

3.4

2

Iekārtas aktīvās elektroenerģijas pasākumu samazinājums ēkā Nr.2 uzstādot: 1) kompensācijas ierīces, 2) filtrācijas ierīces 3) dzesēšanas ierīces, 4) materiāli ķīmiskās apstrādes komponentes

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

3.4

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

1.8

 

Prognozētais elektroenerģijas patēriņa ietaupījums - 22%.

 

Pēc pasākumu veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

  • Energoauditors – Andris Vulāns
  • Iekārtu piegādātājs – “Green Grupp OU”

KPFI 15.2/59 - veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2013. gadā veikts energoaudits un 2014. gadā pabeigta ēkas renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Jaunas aukstuma ražošanas kompresoru iekārtas uzstādīšana

11.1

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

11.1

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

6.1

 


Prognozētais elektroenerģijas patēriņa ietaupījums - 3%.

Iesaistītie dalībnieki

  • Energoauditors – Andris Vulāns
  • Iekārtu piegādātājs - “Green Grupp OU” 

Plašāka informācija

AS "Rīgas piena kombināts"
Bauskas iela 180, Rīga,
LV- 1004
Tel.:+371 67066887
Fakss: +371 67860037
E-pasts: foodunion@foodunion.lv

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri