Mārupes Metālmeistars

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā AS “Mārupes Metālmeistars”

Īsumā par uzņēmumu

AS “Mārupes Metālmeistars” dibināts 1999. gadā. Uzņēmums ražo mūsdienīgus, augstas kvalitātes tērauda jumtu un sienu segumus, ūdens noteksistēmas un visus nepieciešamos papildelementus jumtu ierīkošanai, kā arī dažādu gabarītu metāla konstrukcijas.

Metāla konstrukciju ražošanā tiek piedāvāts pilns pakalpojumu klāsts – sākot no projekta izstrādes un produkcijas izgatavošanas, līdz pat to montāžai objektā. Tiek ražotas gan standarta, gan nestandarta visdažādāko gabarītu metāla konstrukcijas – viss nepieciešamais angāriem, daudzstāvu autostāvvietām, tirdzniecības centriem, sabiedriskās nozīmes un industriālajām būvēm. Pēc klienta pieprasījuma tiek ražoti arī citi metāla izstrādājumi – balkonu margas, ugunsdzēsēju kāpnes, metāla sētas, reklāmas stendi u.c..

Nozare – citur nekvalificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (NACE 2 klasifikators: 25.99)

Darbības forma – vidējais komersants

Darbinieku skaits 2014.g – 70 cilvēki

Apgrozījums 2014.g – 5 800 000 EUR

Pamatojums pasākumu īstenošanai

Projektu mērķis ir sasniegt oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu, uzlabojot ražošanas ēkas energoefektivitāti un veicot kompleksus norobežojošo konstrukciju, ventilācijas un ražošanas procesa energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Uzņēmumā bija nepieciešamība nosiltināt ražošanas telpas, nomainīt ventilācijas sistēmu un iegādāties mūsdienīgas energoefektīvas iekārtas, lai uzlabotu ražošanas vidi un paaugstinātu ražīgumu, izmantojot jaunas iekārtas. Kā arī samazināt apkures un elektrības rēķinus.

Virzošie spēki

Galvenie virzošie spēki un iemesli uzņēmumā bija šādi:

 • Ieguvumi no izmaksu efektīva inovatīva risinājuma izmantošanas;
 • Uzņēmuma attīstības veicināšana
 • Ekonomiskie ieguvumu īstenojot projektu – elektroenerģijas izmaksu samazināšana

Mērķi

Ražošanas vides uzlabošana un ražīguma paaugstināšana, izmantojot jaunas iekārtas. Elektrības un apkures rēķinu samazināšana.

Šķēršļi

Salīdzinoši īss termiņš, lai veiktu celtniecības darbus.  Saspringts celtniecības darbu realizācijas grafiks.

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums

Kopējās investīcijas,

t.sk. KPFI līdzfinansējums,

Ietaupījums gadā

enerģija,
MWh

CO2 emisijas,
t CO2

2012. gads
KPFI-15/1

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS MĀRUPES METĀLMEISTARS”

456 905

33 8251
(48% no attiecināmajām izmaksām)

301.70

69.53

2013. gads
KPFI-15.2/26

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS MĀRUPES METĀLMEISTARS ražošanas ēkā Zvaigžņu ielā 2, Ozolniekos”

559 365

249 806
(55% no attiecināmajām izmaksām)

374.35

105.63

2014. gads
KPFI-15.3/74

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS MĀRUPES METĀLMEISTARS ražošanas ēkā Stadiona ielā 1, Ozolniekos”

545 379

265004
(55% no attiecināmajām izmaksām)

676.54

220.58

KOPĀ KPFI projektos

1 561 650

676 675

1 352.59

395.74

KPFI 15/1 veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2012. gadā veikts energoaudits un 2013. gadā pabeigta renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Logu, vārtu un durvju nomaiņa

21.8

2

Fasādes siltināšana

15.4

3

Jumta siltināšana

11.5

4

Rekuperācijas ventilācijas sistēmas izveide ( efektivitāte ≥85%)

8.0

5

Skrošu apstrādes mašīnas nomaiņa

29.4

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

26.2

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

16.9

 


Kopējais prognozētais enerģijas patēriņa ietaupījums - 61%.

 

Pirms un pēc pasākumu veikšanas

PirmsPēc

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors – Artis Ābele
 • Ēkas norobežojošo konstrukciju būvdarbi – SIA “AKG projekti”
 • Energoefektīvas ventilācijas rekonstrukcija – SIA “Westnord”
 • Ražošanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana – Turbotecnica SPA

KPFI 15.2/26 veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2013. gadā veikts energoaudits un 2014. gadā pabeigta ēkas renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Logu, vārtu un durvju nomaiņa

22.8

2

Fasādes un cokola siltināšana

3

Jumta siltināšana

4

Rekuperācijas ventilācijas sistēmas izveide ( efektivitāte >75%)

30.2

5

Plazmas griešanas iekārtas nomaiņa

29.4

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

26.5

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

14.6

 

Kopējais prognozētais enerģijas patēriņa ietaupījums - 48%.

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors – Artis Ābele
 • Ēkas norobežojošo konstrukciju būvdarbi – SIA “AKG projekti”
 • Energoefektīvas ventilācijas rekonstrukcija – SIA “AAVG būve”
 • Ražošanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana – SIA “IPT Property”

KPFI 15.3/74 veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2014. gadā veikts energoaudits un 2015. gadā pabeigta ēkas renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Vārtu un durvju nomaiņa

33.1

2

Esošo koka un metāla konstrukciju logu nomaiņa pret PVC tipa

3

Esošo PVC logu nomaiņa pret energoefektīviem alumīnija tipa

5

Ārsienu siltināšana

21.6

 

Jumta pārseguma siltināšana

8.6

 

Ventilācijas sistēmas izveide ar rekuperāciju, n>=75%

63.2

 

Sildķermeņu nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, automātiskas katla regulēšanas uzstādīšana. Akmeņogļu katla nomaiņa pret katlu, kas izmanto AER.

10.5

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

20.8

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

10.7

 

Prognozētais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums - 62%.

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors – Artis Ābele
 • Ēkas norobežojošo konstrukciju būvdarbi – SIA “AKG projekti”
 • Energoefektīvas ventilācijas izveide - SIA “AKG projekti”
 • Biomasas granulu katla iegāde, piegāde un uzstādīšana - SIA “AKG projekti”

Plašāka informācija

AS "Mārupes Metālmeistars"
Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads
LV- 2114,
Tel.:+371 67069867
Fakss: +371 67069868
E-pasts: metalmaster@metalmaster.lv

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri