Fazer Latvija

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā SIA “Fazer Latvija”

Īsumā par uzņēmumu

SIA „Fazer Latvija” dibināts 2001. gadā un atbilst lielā komersanta statusam. Uzņēmuma pamatdarbības nozare ir maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (NACE 2 klasifikators: 10.71).

Darbinieku skaits 2014. g – 300 cilvēki

Apgrozījums 2014.g – 16 800 000 EUR

Projekta mērķis ir kompleksu energoefektivitātes pasākumu veikšana maizes cepšanas procesa energoefektivitātes uzlabošanai. Projektā īstenota maizes cepšanas krāšņu dūmgāzu siltuma atgūšana un iegūtās siltumenerģijas novirzīšana tehnoloģiskā karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums Kopējās investīcijas, t.sk. KPFI līdzfinansējums,
(45% no attiecināmajām izmaksām)
Ietaupījums gadā
enerģija,
MWh
CO2 emisijas,
t CO2

2011. gads
KPFI-15/18

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai, SIA “Fazer Latvija” Druvas iela 2, Ogre, LV 5001

119 022 50 929 681.85 137.05

Veiktie pasākumi

2013. gadā veikts energoaudits un 2014. gadā pabeigta ēkas renovācija, veiktie pasākumi:

Nr. Pasākums Atmaksāšanās laiks, gados
1

Maizes cepšanas krāšņu dūmgāzu siltuma atgūšana un iegūtas siltumenerģijas novirzīšana tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas vajadzībām uzstādot dūmgāzu
ekonomaizeru ar jaudu ne mazāku par 2100 kW. Siltummaiņu kopējā jauda 525 kW un akumulācijas tvertnes lielums vismaz 3000L.

5.2
Kopējais pasākumu atmaksas termiņš 5.6
Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu 4.0

Prognozētais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums - 60%.

 

Pirms pasākumu veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

  • Energoauditors – Andris Vulāns
  • Autoruzraudzība – SIA “virtu”
  • Siltuma atgūšanas-siltumapgādes sistēmu projektēšana un uzstādīšana - SIA “Inženiercentrs komforts”

Plašāka informācija

SIA " Fazer Latvija"
Druvas iela 2, Ogre,
LV- 5001, Latvija
Tel.:+371 65071040
E-pasts: pasrs@fazer.lv

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri