Energofirma “Jauda”

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā AS Energofirma “Jauda”

Īsumā par uzņēmumu

AS Energofirma „Jauda” dibināts 1961. gadā un atbilst vidējais komersanta statusam. Šobrīd tas ir viens no lielākajiem elektromateriālu un iekārtu ražotājiem Baltijā. Jau no pašiem pirmsākumiem JAUDA ir ražojusi metāla konstrukcijas un izstrādājumus enerģētikas un elektrifikācijas vajadzībām, tai skaitā kompaktās transformatoru apakšstacijas, zemsprieguma un vidējā sprieguma iekārtas, metāla konstrukcijas un izstrādājumus (NACE 2 klasifikators: 27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana).

Darbinieku skaits 2014.g – 240 cilvēki

Apgrozījums 2014.g – 23 837 947 EUR

Projekta mērķis – uzlabot ražošanas ēku, ražošanas korpusa un mehāniskās darbnīcas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem. Papildus tam, lai uzlabotu ražošanas, tehnoloģiju, tiek nomainītas divas esošās tehnoloģiskās iekārtas: lāzergriešanas un metāla apstrādes iekārtas.

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums

Kopējās investīcijas,

t.sk. KPFI līdzfinansējums,
(35% no attiecināmajām izmaksām)

Ietaupījums gadā

enerģija,
MWh

CO2 emisijas,
t CO2

2012. gads
15/10

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai AS Energofirma "Jauda" ražošanas ēkās”

1 179 431

301 660

519.87

 

166.44

Veiktie pasākumi

2012. gadā veikts energoaudits un 2013. gadā pabeigta ēkas renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Durvju un vārtu nomaiņa ražošanas ēkā

50.4

2

Logu nomaiņa ražošanas ēkā

58.8

3

Jumta siltināšana ražošanas ēkā

9.1

4

Jumta siltināšana mehāniskajā darbnīcā

9.3

5

Iekārtu nomaiņa ražošanas cehā

40.9

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

29.1

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

21.7

 

Prognozētais kopējais enerģijas patēriņa ietaupījums - 58%.

 

Pēc pasākumu veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

  • Energoauditors – Kārlis Bergmanis
  • Autoruzraudzība – “Eiropas reģionālās attīstības biedrība”
  • Būvuzraudzība – SIA “Amax”
  • Būvdarbu veikšana – SIA “Celtcom”
  • Ražošanas iekārtu iegāde – Koike Europe B.V, SIA “Instro”

Plašāka informācija

AS Energofirma "Jauda"
Krustpils iela 119, Rīga,
LV- 1057
Tel.:+371 67725789
Fakss: +371 67725770
E-pasts: info@jauda.com

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri