Dinex Latvia

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumā SIA “Dinex Latvia”

Īsumā par uzņēmumu

SIA “Dinex Latvia” dibināts 2001. gadā un ir “Dinex” grupa pārstāvis Latvijā. „Dinex” grupa pārvalda 20 uzņēmumus 16 dažādās valstīs un ir vadošais inovatīvu izplūdes un emisijas kontroles produktu un risinājumu ražotājs un izplatītājs lieljaudas dīzeļa un benzīna dzinēju industrijā.

“Dinex Latvia” ražo izplūdes gāzu sistēmas (izpūtējus) un filtrus smagajam autotransportam – kravas automobiļiem un autobusiem, mikroautobusiem, lauksaimniecības tehnikai.

Nozare – Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem (NACE 2 klasifikators: 29.32)

Darbības forma – lielais komersants

Darbinieku skaits 2014.g– 225 cilvēki

Apgrozījums 2014.g – 25 756 858.00 EUR

Pamatojums pasākumu īstenošanai

Uzņēmuma attīstība, ražošanas modernizācija, izmantojot KPFI līdzfinansējumu, vēlme ietaupīt uzņēmuma līdzekļus, kā arī, lai uzlabotu darba vidi, samazināt izdevumus par energoresursiem, CO2 emisiju samazinājumu

Virzošie spēki

 • Ieguvumi no izmaksu efektīva inovatīva risinājuma izmantošanas;
 • Pasākums sekmē uzņēmuma ilgtspējas enerģētikas plāna izpildi;
 • Uzņēmuma attīstības veicināšana
 • Ekonomiskie ieguvumu īstenojot projektu – elektroenerģijas izmaksu samazināšana;
 • Uzņēmuma vadība un tās nostāja
 • CO2 nodoklis un CO2 kvotu cena

Mērķi

Mērķis:

 • samazināt ‘Dinex Latvia’ ražotnes SEG emisijas, saistītas ar ražošanas ēkas apkuri, ventilāciju, ražošanas iekārtu elektroenerģijas  patēriņu, uzlabojot ražošanas ēkas un tās tehnisko sistēmu energoefektivitāti.
 • Ražošanas modernizācija
 • Ventilācijas sistēmas izbūve ar siltuma rekuperāciju

Šķēršļi

Projekta ieviešanas procesā nelieli šķēršļi bija tikai saistīti ar būvniecības procesu un ražošanas vienlaicīgu organizāciju. Savlaicīgi paredzot tos, šķēršļi tika novērsti.

Īstenotie energoefektivitātes projekti

 

 Projekta nosaukums

Kopējās investīcijas,

 

t.sk. KPFI līdzfinansējums,
(45% no attiecināmajām izmaksām)

Ietaupījums gadā

enerģija,
MWh

CO2 emisijas,
t CO2

2010. gads
KPFI-6/43

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Dinex Latvia” ražošanas cehā Rubeņu ceļā 58, Raubēnos, Ozolnieku novadā

533 910

198 561

859.6

206.53

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2010. gadā veikts energoaudits un 2011. gadā pabeigta renovācija, veiktie pasākumi:

Nr.

Pasākums

Atmaksāšanās laiks, gados

1

Logu un paceļamo vārtu nomaiņa

35.1

2

Ārsienu siltināšana, esošo un nevajadzīgo koka vārtu un veco ventilācijas izvadu aizmūrēšana un siltināšana

41.6

3

Gaisa aizskaru uzstādīšana

15.3

4

Gaisa attīrīšanas filtru uzstādīšana esošajiem ventagregātiem

1.1

5

Spēka tīkli, jaudas koeficienta uzlabošanas pasākumi - reaktīvās enerģijas kompensējošo iekārtu un harmonisko traucējumu filtru uzstādīšana

5.3

Kopējais pasākumu atmaksas termiņš

8.3

Atmaksas termiņš ar KPFI atbalstu

5.2


*elektroenerģijas patēriņa pieaugums dēļ ražošanas apjoma palielinājuma

Faktiskais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums – 85%.

 

Pirms un pēc pasākumu veikšanas

Iesaistītie dalībnieki

 • Energoauditors – Artūrs Rakstiņš
 • Autoruzraudzība – SIA “virtu”
 • Būvuzņēmējs – SIA “NCC Konstrukcija”

Plašāka informācija

SIA "Dinex Latvia"
Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
LV- 3002
Tel.:+371 6302022
Fakss: +371 63020059
E-pasts: dinex@dinex.lv

SIA Latvijas Vides investīciju fonds
Adrese: Ģertrūdes iela 12-2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67845111
Fakss: 67845222
E-pasts: pasts@lvif.gov.lv

Industriālās energoefektivitātes klasteris
Biedrība "Passive House Latvija"
Hospitāļu iela 5a, Rīga, LV-1013,
t. +371 29486798
info@klasteris.lv

Partneri